IMIGRARI

 

SERVICIILE IN DOMENIUL IMIGRARILOR


APELEAZA LA SPECIALISTII NOSTRII

IMIGRARI

Aviz de munca pentru lucratori permanenti

Aviz de munca pentru lucratori permanenti

Permis de sedere cetateni straini

Permis de sedere cetateni straini


Reintregirea familiei

Reintregirea familiei

Prelungirea dreptului de sedere

Prelungirea dreptului de sedere

Viza de lunga sedere

Viza de lunga sedere

Viza turistica

Viza turistica

Viza pentru studii

Viza pentru studii

ȘEDEREA PE TERMEN LUNG ÎN ROMÂNIA

Dacă sunteţi cetăţean al unui stat nonUE/SEE, aveţi un drept de şedere valabil în România şi doriţi să obţineţi şedere pe termen lung pe teritoriul acestui stat, trebuie să îndepliniţi anumite condiţii.

Paşii de urmat sunt: solicitarea acordarii dreptului de şedere pe termen lung la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi, iar dacă raspunsul este pozitiv, depunerea documentele pentru obţinerea permisului de şedere pe termen lung.

Puteţi obţine acest drept atât ca membru de familie al unui cetăţean român, cât şi pentru alt scop al şederii în România (de exemplu: muncă, activităţi comerciale, reîntregirea familiei, etc.)

OBTINEREA AVIZULUI DE MUNCA - 30-45 de zile

In situatia in care v-ati decis să lucrati permanent în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene va trebui să găsiți un angajator persoana fizica sau juridica, doritor sa va angajeze.

Primul pas in vederea angajarii dvs va fi ca angajatorul sa obtina aviz de munca de la Inspectoratul General pentru Imigrari din Judetul in care are sediul social.

Pentru aceasta, va depune o serie de documente.In momentul in care avizul este aprobat, angajatorul va plati o taxa de 100 euro pentru a putea fi ridicat avizul de munca.

Pentru obtinerea avizului de angajare lucrator permanent sunt necesare urmatoarele documente furnizate atat de angajator cat si de candidat:

Certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului
Certificatul constatator
Certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice
Adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul
Dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant intr-un cotidian
Curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu are antecedente penale, ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
Copia legalizata a actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea avizului de munca, tradus si legalizat in conditiile legii;
Copia pasaportului, valabil, al strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere in Romania;
Doua fotografii tip 3/4 ale strainului;
Cazierul judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat strainuluid de autoritatile din tara de origine sau resedinta.
Cazierul judiciar al firmei angajatoare